Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení REKONSTRUKCE ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD PONĚTOVICE II.
Odesílatel Monika Šplíchalová
Organizace odesílatele VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. [IČO: 49455842]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2019 16:37:01
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1


Přílohy
- Vysvetleni_zadavaci_dokumentace_1.pdf (203.44 KB)