Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení REKONSTRUKCE ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD PONĚTOVICE II.
Odesílatel Monika Šplíchalová
Organizace odesílatele VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. [IČO: 49455842]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.03.2019 22:15:32
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. II.


Přílohy
- Vysvetleni_zadavaci_dokumentace_2.pdf (1.49 MB)