Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka vodohospodářského materiálu - Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - rekonstrukce vdv přivaděče prameniště Pavlov-Velké Meziříčí
nadlimitní Příjem nabídek 28.04.2022 31.05.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016