Veřejná zakázka: Dodávka zemního plynu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 1
Systémové číslo: P12V00000001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 229323
Počátek běhu lhůt: 23.08.2012
Žádost o účast podat do: 01.10.2012 09:00
Nabídku podat do: 01.10.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka zemního plynu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen sdružená dodávka) včetně plného přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění, vyhl. č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, v platném znění, a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERU). Součástí předmětu veřejné zakázky je mimo dodávky plynu zajištění služeb s plněním souvisejícím, včetně zákaznického portálu. Smlouva se uzavírá na 24 měsíců, roční před. odběr plynu je 9594 MWh.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním (oznámení)
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
 • IČO: 49455842
 • Poštovní adresa:
  Soběšická 820/156
  Brno 638 01
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 228951

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
JUDr. Radek Jurčík, advokát
Čápkova 44
602 00 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy