Veřejná zakázka: Dodávka vodohospodářského materiálu - Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - rekonstrukce vdv přivaděče prameniště Pavlov-Velké Meziříčí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12
Systémové číslo: P22V00000002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.04.2022
Nabídku podat do: 31.05.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka vodohospodářského materiálu - Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - rekonstrukce vdv přivaděče prameniště Pavlov-Velké Meziříčí
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Část I. – Trouby (OCM, TL) + hrdlové tvarovky
Část II. – Přírubové tvarovky
Část III. – Zakusovací a vyosovací tvarovky
Část IV. – Armatury, ostatní materiál

Pro každou část veřejné zakázky bude podána samostatná nabídka a každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně. Dodavatel může podat nabídku do každé jednotlivé části samostatně. V případě, že bude dodavatel podávat nabídku pouze pro jednu část, tak v příloze č. 1 zadávací dokumentace odstraní znění části, pro kterou nepodává nabídku. Zadavatel nepřipouští prokázání dokumentů, kvalifikačních předpokladů v jedné části veřejné zakázky a v druhé a další nikoliv, pokud by dodavatel podával nabídku pro více části veřejné zakázky.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálu dle technické specifikace a výkazu výměr dle zadávacích podmínek.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen Technickou specifikací a výkazem výměr, která tvoří přílohu č.3 zadávací dokumentace a vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Zadavatel při stanovení zadávacích podmínek aplikoval § 6 odst. 4 ZZVZ.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 397 708 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
 • IČO: 49455842
 • Poštovní adresa:
  Soběšická 820/156
  Brno 638 01
 • Název oddělení: 00 - vedení společnosti
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 228951

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vodarenska.cz)

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy