Veřejná zakázka: Dodávka elektrické energie na období 2015 a 2016

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 5
Systémové číslo: P14V00000001
Evidenční číslo zadavatele: 49455842
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 485730
Počátek běhu lhůt: 15.04.2014
Žádost o účast podat do: 02.06.2014 00:00
Nabídku podat do: 18.06.2014 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka elektrické energie na období 2015 a 2016
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele (dále jen sdružená dodávka) včetně plného přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění, a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERU). Součástí předmětu veřejné zakázky je mimo dodávky el. energie rovněž zajištění služeb s plněním souvisejícím, včetně zákaznického portálu. Smlouva se uzavírá na 24 měsíců, roční před. odběr el. energie je 45 GWh.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním (oznámení)
  Důvod použití jednacího řízení:
  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen VAS) je sektorovým zadavatelem podle ust. § 2 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ).
  Dle ZVZ může sektorový zadavatel využít následující způsoby zadání veřejné zakázky:
  Otevřené řízení - § 27 ZVZ
  Užší řízení - § 28 ZVZ
  Jednací řízení s uveřejněním- § 29 ZVZ
  Jednací řízení bez uveřejnění- § 34 ZVZ - komoditní burza

  Jako nejvhodnější forma výběru dodavatele elektrické energie se jeví použití jednacího řízení s uveřejněním, kdy je možno s dodavateli, kteří splní kvalifikační předpoklady, dále jednat o ceně za dodávku elektrické energie formou "listinné aukce", a tím dojde k výběru dodavatele s nejnižší možnou cenou za dodávku elektrické energie v daném období.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 260 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
 • IČO: 49455842
 • Poštovní adresa:
  Soběšická 820/156
  Brno 638 01
 • Název oddělení: 00 - vedení společnosti
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 228951

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Soběšická 820/156
Brno 638 01

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy